بایگانی روزانه: ۱۹/اردیبهشت/ ۱۴۰۰

شعر در مورد بخشش خدا

خطای آدمی بخشیـــد معبود مقام سروری دادش چو محمود گذشت آغاز شد با عفو داور سر آغازی شـدی بر راه سرور تمـــام انبیاء با عفو و رحمت نمـودند زندگانی پر ز رأفت چو برخوانی حکایتهای دیرین به خوبان می رسی و کار شیرین شنو قصه ز یوسف گاه قدرت گذشت …

ادامه نوشته »
طراحی سایت