خانه / تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

تاریخ پیدایش فرقه قدریه و رهبران آن

محور بحث نزد این فرقه افعال اختیارى انسان- خصوصا کارهاى نارواى او- بود. آنان فکر مى کردند که اعتقاد به قدر پیشین الهى در افعال اختیارى انسان، با مختار و مرید بودن او در انجام این کارها سازگار نیست، و در این صورت تکلیف و مجازات افراد خطاکار عادلانه نخواهد …

ادامه نوشته »

فرقه مرجئه

کمله ((ارجاء)) در لغت عرب دو معنا دارد: تاءخیر انداختن و امید دادن . اطلاق اسم مرجئه یا مرجیه بر گروهى خاص به معناى نخست از آن روست که آنان عمل را از ایمان مؤ خر مى دانستند و معتقد بودند که عمل از حیث رتبه بعد از ایمان بوده …

ادامه نوشته »

تاریخ پیدایش اشاعره

ایشان پیروان ابوالحسن علی بن اسماعیل بن ابی بشر اشعری می باشند. [۱] وی از نوادگان ابوموسی اشعری، صحابی معروف بوده است. اشاعره در اصول از وی تبعیت می نمایند. اشعریه در مباحث اصول دین و عقاید، پرجمعیت ترین فرقه مذهبی است که تاکنون بر افکار اکثر پیروان سنت و جماعت …

ادامه نوشته »

خوراج

خوراج خوارج جمع خارجی به معنای خروج کننده و شورشی است. خارجی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. معنای عام آن بر کسی اطلاق می شود که علیه امام بر حق و مورد قبول مسلمانها شورش کند.(۱۲) امام خوارج در معنای خاصر به کسانی گفته می …

ادامه نوشته »

مبدأ بت پرستی در عربستان

بت های عمرو بن لُحَیّ در مورد بت هایی که عمرو بن لحی از جده و شام و عراق آورد، دو افسانه ی جالب وجود دارد که نخستین آن ها به صورت خلاصه چنین است: ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر، تنی چند از مردمان صالح بودند که همگی تقریباً …

ادامه نوشته »

دین ایرانیان قبل از پیامبر(ص) چه بوده هست؟

دین رسمی و مورد حمایت مردم ایران در عهد ساسانیان که معاصر با رسول خدا بودند دین زرتشتی بود ولی ادیان متعدد دیگری نیز در آن زمان در ایران وجود داشتند مانند مسیحیت، یهودیت، مانویت، بودایی و غیر اینها . جهت اطلاعات بیشتر به این مطالب توجه بکنید :فعالیت ادیان …

ادامه نوشته »

چرا اسلام در جزیره العرب ظهور کرد؟

مى دانیم که اسلام در شبه جزیره ى عربستان ظهور کرد. در همان زمان مناطق دیگرى نیز در عالم وجود داشت که داراى توانمندى و ثبات بیش ترى نسبت به آن جا بود، پس چرا مکه مهد این دین بزرگ، تعیین گردید، و چرا شبه جزیره ى عربستان براى ظهور …

ادامه نوشته »

اوضاع اجتماعی عربستان در دوره ظهور پیامبر (ص)

موقعیت نژادی، فرهنگی و اجتماعی عرب قبل از اسلامقاره آسیا مرکز تابش نور توحید و کانون نشر اسلام است. نسیم طراوت بخش وحى در آغاز بر این سرزمین وزید و فرهنگ و تمدن اسلامى در آن بنیان نهاده شد. بسیارى از آثار درخشنده مسلمین که جلوه هاى معنوى و مقدس …

ادامه نوشته »

سقوط امپراتوری عباسیان

همان جریان‌هایی که باعث ظهور امپراتوری عباسیان و نخبگان آن گردیدند و اشکال مختلف فرهنگی‌اش را بوجود آوردند عامل سقوط و اضمحلال آن گردیدند. زوال این امپراتوری از اواسط دوره‌ی تثبیت آن آغاز گردید. زمانی که این رژیم در حال تقویت نهادهای نظامی و اداری خود بود، و برای ایجاد …

ادامه نوشته »

عجایب خانه شاه سلطان حسین

شاه سلطان حسین ، آخرین پادشاه صفوی مردی بیمار و دچار اوهام و خرافات بود به طوری کتابخانه ای داشت مملو از کتاب هایی در زمینه اوراد و جادو و احادیث. به گفته محمد هاشم آصف:” آن سلطان را عجایب خانه ای بود که اشیای عجیبه و چیز های غریبه …

ادامه نوشته »
طراحی سایت