خانه / حکومت اسلامی / انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

ویژگی های انقلاب اسلامی

هر چند که همه انقلابها در جهان در برخی از امور با هم شریک بوده و باهم متشابهند ولی هر انقلابی برای خود ویژگیهای خاص به خود را داشـته که در دیگر انقلابها وجود ندارد. در این زمینه انقلاب اسلامی ایران نیز دارای ویژگیهایی است که ما بطور خلاصه و …

ادامه نوشته »

ماهیت انقلاب اسلامی ایران

بـه تـعبیر فـلاسفه هـر پـدیده ای مـرکب از دو چیز است «ماهیت، چیستی» و «وجود، هستی» انقلاب نیز از این قانون مستثنی نبوده دارای ماهیت و وجود است اینک می خواهیم ببینیم انقلاب ایران از چه ماهیتی برخوردار است؟ اقتصادی؟ سیاسی؟ ایدئولوژیکی؟ یا هر سه؟ یا اسلامی؟ قـبل از ورود …

ادامه نوشته »

امام خمینی و مبانی فکری حکومت اسلامی

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از عمر پیروزی انقلاب و استقرار حکومت اسلامی در ایران و ورود به دهه سوم تحلیل ها، و تبیین های متفاوتی نسبت به مبانی و اهداف انقلاب دینی و به ویژه انقلاب اسلامی و اندیشه ای که رهبری انقلاب براساس آن، پرچم مبارزه …

ادامه نوشته »
طراحی سایت