خانه / وقف و ثمرات آن / اصطلاحات وقف

اصطلاحات وقف

اصطلاحات وقف

اصطلاحات وقف:۱. واقف: وقف کننده، وی باید هنگام وقف از شرایط عمومی معامله از جمله؛ بلوغ، عقل، اختیار و حّق تصرف در مال برخوردار باشد.۲. موقوفه: مالی که عین آن حبس و ثمرۀ آن تسبیل شده است و از طرف واقف برای مصرف معینی وقف گردیده و از جهت داشتن …

ادامه نوشته »
طراحی سایت