خانه / وقف و ثمرات آن / شرایط صحت وقف

شرایط صحت وقف

شرایط صحت وقف

اول:شرایط  وقف     فقهای مسلمان برای صحت وقف، شش شرط را قائل شده اند که عبارتند از: ۱. تنجیز: « تنجیز » یکی از شرایط صحت وقف است که گاهی از آن به «جزم» تعبیر می شود. « تنجیز به معنای رها کردن و آزاد گذاشتن چیز، از هرقید و …

ادامه نوشته »
طراحی سایت