خانه / وقف و ثمرات آن / معنا و تعاریف وقف

معنا و تعاریف وقف

معنا و تعاریف وقف

اول: تعریف لغوی وقف:      وقف در لغت به معنی ایستادن، فرونشاندن و حبس کردن مال برای کارهای نیک آمده است( عمید ). فرهنگ معین واژۀ وقف آن را چنین تعریف کرده است «منحصر کردن چیزی را به کسی یا چیزی، ملک یا مستغلی را در راه خدا حبس کردن» …

ادامه نوشته »
طراحی سایت