خانه / وقف و ثمرات آن / موقوفات صدر اسلام

موقوفات صدر اسلام

موقوفات صدر اسلام

بلاذری در کتاب خود می‏نویسد : بعد از خدعه و فریب یهود بنی نَضیر و محاصرۀ پانزده روزۀ آنان توسّط رسول خدا(ص) ، بالاخره یهودیان با حضرت مصالحه کردند که بجز آنچه شترانشان می‏توانند حمل کنند (البتّه غیر از سلاح و آلات جنگی ) سایر اموالشان از زمین، نخل و …

ادامه نوشته »
طراحی سایت