خانه / بایگانی برچسب: نفـس میکشم درهوای مهربانی های نابت

بایگانی برچسب: نفـس میکشم درهوای مهربانی های نابت

نفـس میکشم درهوای مهربانی های نابت

نامهای قشـنگ تــو رامیگذارم روی زخمهای دلم پروردگارا اگر باعث آزردگی کسی شدم به من قدرت عذر خواهی بده و اگر دیگران مرا آزردند به من قدرت بخشش بده… پایان آدمیزاد بی خداییست! نه از دست دادن معشوق، نه رفتن یار، نه تنهایی… هیچکدام پایان آدمی نیست! تنها بی خدایی …

ادامه نوشته »
طراحی سایت